Navigation

Prijava za Nagradu za društvene promjene (Social Impact Award) 2017.

Pred vama se nalazi prijava za konkurs za Nagradu za društvene promjene (Social Impact Award) 2017, koji će biti otvoren do 31. maja u 23:59h. Prijave koje stignu nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje.

U prvom dijelu prijave popunjavaju se informacije o pokretaču ili pokretačima ideja. Drugi dio prijave čini opis ideje sa kojom se prijavljujete, dok treći dio jeste predstavljanje projekta. Posljednji dio aplikacije čini biznis plan.

Za sve dodatne informacije o konkursu i uslovima apliciranja pogledajte vodič za apliciranje.

 

 • Pokretač ideje

  U ovom dijelu nam recite nešto više o sebi
 • Ideja

  U ovom dijelu nam recite nešto više o vašoj ideji
 • Predstavljanje projekta

  Predstavljanje projekta je dio koji se šalje u slobodnoj formi i ima za cilj da opiše i predstavi ideju sa kojom se aplicira. Može da sadrži tekst, koncepte, slike, video, prezentacije i šta god drugo vi mislite da je adekvatno. Može da bude i kombinacija svih ovih stvari. Ovo predstavljanje biće baza za evaluaciju vaše ideje tako da imate u vidu da treba da bude dovoljno jasno i razumljivo osobi koja bude pregledala, kako bi mogla da razumije koji to društveni problem rješavate i na koji način to planirate da uradite. Za sveobuhvatnu prezentaciju najbolje je da se pođe od pretpostavke da neko ko će to pregledati nema nikakvo znanje u vezi sa vašom temom. Imajte na umu da je vrijeme za pregledanje pojedinačnih aplikacija ograničeno.
 • Drop files here or
  Accepted file types: txt, doc, docx, png, jpg, jpeg, ppt, pptx, pdf.
  Fajlovi ne smiju da budu veći od 2.5 MB! Dozvoljeni tipovi fajlova su .txt, .doc, .docx, .png, .jpg, .jpeg, .ppt, .pptx, pdf.
 • Biznis plan

  Pošaljite nam biznis plan za vašu ideju.
 • Accepted file types: docx, doc, pdf.
  Dozvoljeni tipovi fajlova su .doc, .docx, .pdf.
 • Formu biznis plana i pomoćni materijal za izradu možeš skinuti sa ovog linka.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close